Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
 
 
 
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Fórum témák

A használat feltételei


A Hobbivasút.hu internetes oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása ("Feltételek")

A Hobbivasút.hu fenntartói és kiadói ("Kiadók") engedélyezik a a Hobbivasút.hu domain alatti oldalakra látógató felhasználók ("Felhasználók") számára az utóbbiakon keresztül megjelenő anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói ("Felhaszálók") pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások ("Szolgáltatások") használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Az oldalak használata. A Hobbivasút.hu oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történő teljes vagy részleteiben történő reprodukálása csak a Kiadó írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. Ez alól kivételt képeznek a promóciós, tájékoztatási vagy oktatási céllal történő, de az írások teljes terjedelmének 10%-át (max. 500 karaktert) meg nem haladó méretű részletek közlése, amely e jog visszavonásáig előzetes írásbeli felhatalmazás nélkül is engedélyezett. A Hobbivasút.hu oldalain megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének további feltétele az eredeti forrás ("Hobbivasút.hu") jól látható helyen és formában történő megjelölése, illetve on-line kiadványok esetén az anyagok eredeti fellelhetőségére (a Hobbivasút.hu oldalaira) mutató hiperhivatkozás (link) elhelyezése a reprodukció mellett. Ezek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül.
Az oldal elrendezése, kategória szerkezete, űrlapok felépítése minden tekintetben szerzői jogvédelem alatt áll. Részben lemásolni, felhasználni szigorúan tilos!

Az oldalon minden nemű reklámozás és tömeges hozzászólás írása tiltott. A rendszer adott időn belül három egyforma tartalmú hozzászólás érzékelésekor, a felhasználót automatikusan kitiltja. Ebből következően tiltott bármilyen agresszív tevékenység, beleértve több fórumtémába is ugyan annak a kérdésnek feltétele.
A kiadók, továbbá fenntartják a jogot, bármelyik felhasználónév, bármelyik regisztráció minden előzetes indoklás nélküli azonnali megszűntetésére, kitiltására. Olyan esetekben is, amikor egy természetes személy több felhasználói fiókot vesz igénybe egyidejűleg.
Jogosultak továbbá a fórumot szakmailag akadályozó, esetleg stílus vagy nem megfelelő megnyilvánulás miatt, az adott felhasználót részlegesen elnémítani, figyelmeztetni esetleg véglegesen kitiltani. Ilyen rendelkezések körébe tartozik a fórumon illetve annak privát üzenet küldő rendszerében történő vitázás, zaklatás, obszcén megnyilvánulás - szóhasználat.
A felhasználó kötelezi magát, hogy a Hobbivasút.hu-n a Hobbivasút.hu használóiról megjelent e-mail címeket és egyéb személyes információkat nem gyűjti és nem tartja nyilván azokat, valamint nem használja fel információk tömeges terjesztéséhez (pl. spam), és semmilyen egyéb módon sem hasznosítja azokat kereskedelmi célzattal.

Felhasználó e-mail címének a Hobbivasút.hu rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadók részére, hogy azok számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadók vállalják, hogy a Hobbivasút.hu-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett e-mail címeket harmadik félnek a postafiók tulajdonosának engedélye nélkül nem adják ki, illetve, hogy felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére e-mail címét véglegesen törlik rendszereikből. Utóbbi törlés természetesen egyben a Hobbivasút.hu regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti.
A felhasználó, ezenfelül elfogadja, hogy regisztráció után, kötelezően végre kell hajtania az ismertetőben leírtakat, és kötelezően el kell olvasnia a fórum szabályzatot.

A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére.

Felhasználói közzétételek. A Hobbivasút.hu támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a Hobbivasút.hu keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a Hobbivasút.hu felhasználóit képező egyének és szervezetek, valamint a Hobbivasút.hu munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a Hobbivasút.hu és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a Hobbivasút.hu, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért.

A Hobbivasút.hu szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a Hobbivasút.hu használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a Hobbivasút.hu-n és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. A Hobbivasút.hu felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a Hobbivasút.hu szolgáltatásai segítségével. Anyagok a Hobbivasút.hu-n történő megjelentetésével azok szerzői elismerik, hogy tulajdonosai és/vagy jogos felhasználói azoknak, vagy a tulajdonos kifejezett kérésére és engedélyével teszik közzé az szóban forgó információkat és/vagy szellemi alkotásokat. A Felhasználó elfogadja, hogy hozzászólása a fórumba történő postázásával lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Bár a Kiadóknak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenőrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák. A Fórumban eszközölt duplikált postázás (ugyanaz a hosszászólás, téma felvetése több témában is), a hozzászólás azonnali törlését vonja maga után.

Normális körülmények között nem vizsgáljuk azokat a privát elektronikus üzeneteket amelyek a Hobbivasút.hu rendszerein keresztül, de nem a Hobbivasút.hu részére kerülnek feladásra, azonban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az erre feljogosított hatóságoknak hivatalos eljárás keretében ilyen jellegű birtokunkba jutott információkat is kötelesek vagyunk kiszolgáltatni.

A felhasználó elfogadja, hogy a Hobbivasút.hu szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére a Hobbivasút.hu üzemeltetőinek előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Amennyiben bármelyik erre vonatkozó pontot a felhasználó megsérti, a kiadók jogosultak utólagosan is a hirdetési költségről számlát kiállítani, figyelembe véve a hirdetés láthatóságának időtartamát. Ha a hirdető nem hajlandó az engedély nélküli hirdetésre vonatkozó számla kiegyenlítésére, hagyományos jogi úton kénytelen a kiadó, e hirdetési költséget behajtani a szabályt megsértő felhasználótól.

Szavatosság és Jótállás kizárása. A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A HOBBIVASÚT.HU ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A Hobbivasút.hu nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A Hobbivasút.hu oldalain fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak.

Jogok visszavonása. A Hobbivasút.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a Hobbivasút.hu bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.

Egyéb rendelkezések. Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak időről időre történő ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az időszerű, kötelező érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az Hobbivasút.hu egyes oldalain megjelenő helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.

Segédletek.
A Hobbivasút.hu-n található segédletek egyikének a megépítése sem kötelező. Az esetleges balesetekért, anyagi károkért sem a szerzőt, sem a Hobbivasút.hu tulajdonosait nem terheli felelősség. Az utánépítéseket mindenki csak saját felelősségére végezheti.

Apróhirdetések.
Az ingyenes apróhirdetésben csak olyan hirdetések adhatók fel, ami beleesik valamelyik témakör tartományba. Nem az oldalra tartozó (mind témakörileg, mind formailag) hirdetéseket, a moderátorok és a szerkesztők minden előzetes figyelmeztetés nélkül törölhetnek.
Minden hirdetőnek egyszerre maximum 3, azaz három hirdetése lehet fennt az oldalon. Amennyiben a hirdetések száma ezt meghaladja, a szerkesztők fenntartják a jogot, a hirdetés figyelmeztetés nélküli törlésére.
Továbbá, a szerkesztők jogosultak bárkit tartósan kitiltani. Az apróhirdetési részleget tilos olyan célokra használni, mely viszonteladói, vagy továbbértékesítési célú! Ezenfelül, tilos boltok, üzletek mindennemű hirdetése. Ezen hirdetéseknél, a szerkesztők fenntartják a jogot azonnali törlésükre, és a hirdetési költség elszámolására.

Videó részlegre vonatkozó szabályok, rendelkezések
- Mű felhasználónak (továbbiakban felhasználó) minősül a BioDigit Kft továbbá
- Szerzőnek minősül az a regisztrált tag, aki a BioDigit Kft által üzemeltetett weboldalon regisztrációt követően audiovizuális tartalmat és/vagy ehhez írásos tartalmat tölt fel.
Szerző jelen szerződés elfogadásával elismeri, és egyben kijelenti, hogy:
* tudomással bír arról, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseink értelmében szerzőnek minősül mindaz, aki a film szerzője, rendezője és mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó módon járultak hozzá.
* a szerzői jogi törvénynek megfelelő jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan, korlátozásmentesen jogosult.
Szerző kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti, hogy - ha a műnek több szerzője, készítője, illetve szereplője van - szerző az összes, a jelen pont szerint mű tekintetében jogokkal bíró személy részéről teljes körű felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés megkötésére.
Szerző kijelenti és jelen szerződés elfogadásával megerősíti továbbá, hogy a műben olyan más vizuális vagy hangzó anyag, tárgy, jelkép, helyszín nem szerepel és / vagy nem látható, amelynek tulajdonosa, jogtulajdonosa, használója stb. bármilyen jogcímen felléphet felhasználóval szemben, illetve a műben a felismerhető tárgyaknak, jelképeknek, helyszíneknek stb. a műben történő felhasználására szerző - amennyiben szükséges - tulajdonosok, jogtulajdonosok, használók stb. engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek meglétének ellenőrzésére felhasználó semmilyen formában sem kötelezhető, így az esetleges engedélyek megszerzésének felelőssége, illetve ennek hiányában a kártérítési felelősség kizárólag szerzőt terheli.

Szerző jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik, hogy a műben nem a szerző által írt zenemű, vagy bármilyen, hanganyag - akár részben, akár egészben - nem szerepel, vagy rendelkezik megfelelő engedélyekkel a nyilvános bemutatásához.
Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét a jelen szerződésben meghatározottak szerint felhasználja, amely felhasználási joggal felhasználó élni kíván.
Felek megállapodásuknak megfelelően rögzítik, hogy a szerző jelen szerződéssel megadott felhasználási engedélye alapján a felhasználó által megszerzésre kerülő felhasználási jog korlátozás mentes, így felhasználó a mű felhasználására
* a Magyar Köztársaság területén kívül is, a világ összes országára kiterjedően és
* időtartambeli korlátozás nélkül
jogosult.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a felhasználó számára adott felhasználási engedély kizárólagos. Felek egybehangzó akaratuknak megfelelően rögzítik, hogy a felhasználó számára biztosított kizárólagos felhasználási engedély alapján csak a jogszerző, azaz felhasználó használhatja fel a művet, így szerző további felhasználási engedélyt nem adhat.
Felek megállapodnak továbbá, hogy szerző csak akkor jogosult a mű további felhasználására, ha ehhez felhasználó előzetesen, írásban hozzájárul.

Felhasználó a mű felhasználása során többek között jogosult a mű:
- többszörözésére (akár adathordozón való rögzítés is). A mű többszörözése alatt értendő különösen a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása.
- terjesztésére: Felhasználó jogosult a mű (a példány jellegétől függetlenül) nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással, a mű egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására.
- nyilvános előadására
- a nyilvánossághoz közvetítésére sugárzással vagy másként
- átdolgozásra: Felhasználó jogosult a szerző művét átdolgozni annak érdekében, hogy a mű a felhasználó általi felhasználás céljának minden szempontból (így különösen műszaki, tartalmi, nyelvi) megfeleljen.
Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a szerző művét hozzáadással, elhagyással vagy kicseréléssel módosítsa és / vagy bármilyen más módon megváltoztassa.

Szerző tudomásul veszi, hogy a felhasználó által nyilvánosságra hozott mű részlete, vagy kisebb terjedelmű esetén az egész (önálló) mű szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen.

Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy - a szerzői jogi törvényben meghatározott kereteken belül - magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogi törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért felhasználó felelőssé nem tehető.

Szerződő felek egybehangzó akaratuknak megfelelően megállapodnak, hogy szerzőt a felhasználási jog ellenértékeként díjazás nem illeti meg; szerző a felhasználási jogot ingyenesen biztosítja felhasználó számára.

Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó:
* a BioDigit Kft és bármely más, a felhasználó tulajdonát képező és / vagy általa működtetett internet portálon, továbbá az előző pontokban rögzített további módokon a szerző művét - korlátozás mentesen - felhasználja, nyilvánosságra hozza, értékesítse;
* fellépjen szükség esetén - pl. más általi jogosulatlan felhasználás - a szerző személyhez fűződő jogainak a védelme érdekében.

Szerző jelen elfogadásával tudomásul veszi továbbá, hogy ha felhasználó a szerző által készített filmet a szerző szerzői (felvett becenév, felhasználónév) nevén hozzák nyilvánosságra, úgy ezen esetben a szerzői jogokat a szerző fellépéséig a felhasználó - aki a művet először hozta nyilvánosságra - gyakorolja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Az el nem kerülhető jogviták eldöntésére a szerződő felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.

Frissek
  2024. Ápr, 21. Vas
4:01:25
  Jelenleg 5 fő olvassa az oldalt
Hirdetés